Verksamheten - aktivt deltagande och kreativitet

Vi har två avdelningar. Månen och Solen. Solen har barn i åldrarna 3-5 och har 4 deltidspersonal var av en är konstnärlig ateljerista.Månen är för de mindre barnen och där finns 13 barn för tillfället. Här finns ytterligare 4 deltidspedagoger. Det ger en hög personaltäthet och ökar vår förmåga att se till både barnets och hela gruppens behov. Vi ser den dagliga kontakten med föräldrarna som viktig och värdefull. All kommunikation sker via appen TYRA och med hjälp av den sker all aktuell information om händelser och utflykter och andra viktiga uppdateringar.

Barnen målar med stora penslar ute.

Härifrån köket serveras den hemlagade skolmaten varje dag. Ibland går vi ut och lagar mat.

Bild på köket

I Ateljén jobbar ateljeristan med olika konstprojekt. Se barnens egna utställningshall, Viséum

Interiörbild från Atljén

I lekrummet finns möjlighet till både kroppslig aktivitet och stilla vila.

Interiörbild från lekrummet

Det finns mycket att skapa med i byggrummet.

Interiörbild från byggrummet